EURO TRANS LOGISTYKA

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

ul. Dęblińska 1 | 24-100 Puławy (DAWNA BAZA PKS)

telefon81 865 04 28

warsztat  mobile533 256 117

tachografy mobile533 652 150 

 Godziny otwarcia obiektu:

PN - PT 07:00 - 20:00

SOBOTA  07:00 - 17:00


 OPOLTRANS sklep telefon 81 865 0444

ubezpieczenia samochodowe mobile604 054 857 

 

 

legalizacja tachografów

 

tachograf          

 

KONTAKT TELEFONICZNY: 503-814-595

 

Legalizacja przyrządu pomiarowego

 

I  Informacje ogólne 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1069) oraz akty wykonawcze do niej.

Legalizacja – zespół czynności obejmujących sprawdzenie, stwierdzenie i poświadczenie dowodem legalizacji, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania. 
Legalizacja pierwotna – wykonywana jest przed wprowadzeniem danego egzemplarza przyrządu do obrotu lub użytkowania. 
Legalizacja jednostkowa – legalizacja pierwotna przyrządu pomiarowego w wykonaniu jednostkowym, skonstruowanego dla określonego, szczególnego zastosowania. 
Legalizacja ponowna – wykonywana jest w stosunku do przyrządów pomiarowych wprowadzonych do obrotu lub użytkowania. 
Dowód  legalizacji – świadectwo legalizacji lub cecha legalizacji umieszczana na przyrządzie pomiarowym, poświadczające dokonanie legalizacji. 
Rodzaje dowodów legalizacji, okresy ważności legalizacji dla poszczególnych rodzajów przyrządów pomiarowych oraz terminy zgłaszania przyrządów pomiarowych do legalizacji ponownej po ocenie zgodności określone są w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 29, z późn. zm.)  
 
CENNIK USŁUG (netto + 23% VAT):
- sprawdzenie tachografu analogowego                     169,92 zł
- kalibracja tachografu cyfrowego                               209,76 zł
- naprawa tachografu                                               od 60 zł
- wczytanie danych z karty kierowcy                          24,39 zł/szt.
- wczytanie danych z tachografu cyfrowego             24,39 zł/szt.